הלוואה לסטודנטים

הלוואות לסטודנטים הן סוג של סיוע פיננסי המסייע לסטודנטים לשלם עבור השכלתם. מדובר בכסף שיש להחזיר, בדרך כלל עם ריבית. הלוואות אלה מהוות כלי חשוב עבור סטודנטים רבים שאולי אין להם את האמצעים הכספיים לשלם עבור השכלתם באופן מוחלט ושאין להם עזרה חיצונית. ללא הלוואות סטודנטים, סטודנטים רבים לא יוכלו לעמוד בעלות שכר הלימוד, תשלום על מגורים במעונות או דירה בקרבת האוניברסיטה  והוצאות אחרות הקשורות ללימודים.

 סוגי הלוואות לסטודנטים

בישראל הלוואות לסטודנטים ניתנות על ידי הממשלה באמצעות רשות הסטודנטים בישראל. הזכאות להלוואות אלו מבוססת על צורך פיננסי, והסטודנטים חייבים לעמוד בדרישות אקדמיות מסוימות כדי להיות זכאים להלוואה. הממשלה מציעה שני סוגי הלוואות לסטודנטים: הלוואה בסיסית המכסה שכר לימוד והוצאות בסיסיות אחרות, והלוואה נוספת המכסה הוצאות נוספות כגון דיור ותחבורה. תנאי ההחזר של הלוואות אלו נקבעים על ידי הרשות ומבוססים על הכנסתו ומצבו הכלכלי של הלווה לאחר סיום הלימודים. חשוב לציין שהריבית להלוואות לסטודנטים בישראל נמוכה יחסית, ומול הסטודנטים עומדות מספר אפשרויות לתכניות החזר. תכנית ההחזר כוללת תשלומים גבוהים יותר בתקופה קצרה או תשלומים נמוכים לאורך תקופה ארוכה יותר.

סוגים נוספים של הלוואות לסטודנטים כוללים הלוואות סטודנטים ממסדיות והלוואות סטודנטים פרטיות. הלוואות סטודנטים ממסדיות ניתנות לרוב על ידי האוניברסיטה בה לומד הסטודנט, והן בעלות ריבית קבועה. הלוואות סטודנטים פרטיות, ניתנות על ידי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, ובעלות ריבית משתנה כתלות בהלוואה שנלקחה. 

הגשת בקשה להלוואה לסטודנטים

כדי להגיש בקשה להלוואת סטודנט תחילה עליך להגיש בקשה לקבלת סיוע פיננסי לאגודת הסטודנטים בישראל. בקשה זו כוללת מידע על המצב הכלכלי שלך, כגון ההכנסה והנכסים שלך, כמו גם מידע על בית הספר שבו אתה מתכנן ללמוד. לאחר הגשת הבקשה, תידרש להגיש תיעוד נוסף הכולל הוכחת הכנסה ודפי חשבון בנק.

חשוב להגיש את הבקשה ואת כל המסמכים הנדרשים מוקדם ככל האפשר, שכן תהליך האישור יכול להימשך מספר שבועות. כמו כן, חשוב לציין כי סטודנטים שקיבלו דחייה לשירותם הצבאי, יכולים להגיש בקשה לפטור מתשלומי ההלוואה במהלך שירותם.

בנוסף, ייתכן שתידרש להגיש מסמכים נוספים להוכחת הצורך שלך בהלוואה. מסמכים אלה כוללים דפי בנק, תלושי שכר והוכחה לכל סיוע פיננסי אחר שהתקבל כמו מלגות שונות הכוללות התנדבות או מלגות ללא התנדבות. הרשות תבדוק את בקשתך ותקבע את זכאותך להלוואה על סמך הצורך הכלכלי והמעמד האקדמי שלך. אם תאושר, תקבל את ההלוואה בשני תשלומים או יותר, בהתאם למדיניות מוסד הלימודים ותידרש להתחיל בהחזר ההלוואה לאחר סיום הלימודים או עזיבת האוניברסיטה.

החזרת הלוואה לסטודנטים:

יש לסטודנטים מספר אפשרויות להחזר ההלוואה. אפשרות אחת היא לשלם את ההלוואה במלואה ברגע שהם מסוגלים לעשות זאת. הם יכולים לעשות זאת על ידי ביצוע תשלום חד פעמי או על ידי הגדלת התשלומים החודשיים שלהם. בנוסף, סטודנטים יכולים לבחור לשלם את ההלוואות שלהם על פני תקופה ארוכה יותר של כמה שנים, מה שיגרום לתשלומים חודשיים קטנים יותר אך ריבית כוללת גבוהה יותר.

אפשרות נוספת להחזר הלוואות לסטודנטים היא תכניות להקלה על הלוואות. תכניות אלו עשויות לוותר על חלק או על כל יתרת ההלוואה שנותרה לסטודנט לשלם, בתמורה לתנאים מסוימים, כגון עבודה עבור מעסיק מסוים. לדוגמה, סטודנטים העובדים בתחומים מסוימים במגזר הציבורי, כגון הוראה או רווחה סוציאלית, עשויים להיות זכאים להקלה או סגירה של הלוואותיהם.

סטודנטים שאינם מסוגלים להחזיר את הלוואותיהם בזמן, עקב קשיים כלכליים, עשויים להיות זכאים לדחייה של תשלומי ההלוואה. דחייה מאפשרת ללווה לעצור זמנית את תשלומי ההלוואה. ניתן להעניק דחייה בהחזרת ההלוואה ממגוון סיבות כגון אבטלה, מצוקה כלכלית או השתלמויות.

חשוב לתקשר עם הרשות האחראית, ולבחון את כל האפשרויות העומדות בפני הסטודנט לפני לקיחת הלוואה. האוניברסיטה מספקת שירותי ייעוץ ותמיכה כדי לעזור לסטודנטים להבין את אפשרויות החזר ההלוואה שלהם ולקבל החלטות מושכלות לגבי אופן ניהול ההלוואות שלהם.

מידע על בדיקות אשראי וערבים:

רוב הלוואות הסטודנטים אינן מצריכות בדיקת אשראי, אבל כמה הלוואות סטודנטים פרטיות מהבנק או ממוסדות פיננסיים כן. עבור הלוואות פרטיות לסטודנטים, ניקוד האשראי והיסטוריית האשראי של הסטודנט יילקחו בחשבון בעת ​​קביעת תנאי ההלוואה ושיעור הריבית. אם יש לך היסטוריית אשראי גרועה או שאין לך היסטוריית אשראי, ייתכן שיהיה עליך להביא ערב כדי לקבל אישור להלוואת סטודנטים פרטית.

ערב הוא אדם שמסכים להיות אחראי להחזר ההלוואה במידה והסטודנט אינו יכול. לרוב מדובר בהורה, אפוטרופוס או קרוב משפחה אחר. ערבים חייבים להיות בעלי ניקוד אשראי טוב ולהיות מוכנים לקחת על עצמם את האחריות להחזר ההלוואה במידת הצורך. חשוב לציין שאם יש לך ערב, ניקוד האשראי שלו יושפע גם אם תאבד את ההלוואה. לכן, חשוב לוודא שיש אפשרות להחזיר ההלוואה לפני שלוקחים אחת ומכניסים לעניין ערבים. ב-American Credit תקבלו הצעה להלוואה משתלמת בתנאים נוחים.

 

לבדיקת זכאות להלוואה מיידית חייגו: 072-3307633

סוגי הלוואות נוספים